Hos Webdesigneren er det en selvfølge, at vores hjemmesider er responsive, hvilket vil sige, at de tilpasser sig til alle enheder. Det vil sige, at siderne vises pænt på såvel computerskærme som tablets og smartphones.

Vi ved, hvor vigtigt dette er for, at din hjemmeside bliver set af så mange som muligt. Ifølge statistikkerne så ses over halvdelen af hjemmesider på tablets og smartphones, hvilket vil sige, at det er utroligt vigtigt, at du også er med her, hvis du vil være med allerforrest.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har et ønske om at få dig din egen responsive hjemmeside, der er lavet i vores tilpassede form af Worpress, som hedder Pancony WordPress.

 

Skriv et svar